ការការពារ Email របស់លោក​អ្នក​អោយបាន​ល្អ​គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ចំណេញ​​ថវិកា និង​ផ្ដល់​សុ​វត្តិភាព

ការការពារ Email របស់លោក​អ្នក​អោយបាន​ល្អ​គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ចំណេញ​​ថវិកា និង​ផ្ដល់​សុ​វត្តិភាព

ការការពារ Email របស់លោក​អ្នក​អោយបាន​ល្អ​គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ចំណេញ​ទាំង​ថវិកា ផ្ដល់​សុ​វត្តិភាព​ដល់​ប្រព័ន្ធ Network និង​ធ្វើ​ឲ្យ​មុខ​ជំនួញ​លោកអ្នក​ដំណើរការ​យ៉ាង​រលូន​ទៅមុខ​។​​ការ​កំចាត់​spam និង viruses គឺជា​ជម្រើស​ដ៏​ប្រសើរ​បំផុត​ដើម្បីអោយ​ប្រព័ន្ធ Network មាន​សុ​វត្តិភាព ចៀស​ផុតពី​ការរំខាន​របស់ spam និង viruses ផ្សេងៗ ដែល​តែងតែ​ព្យាយាម​ទាញយក​ទិន្នន័យ​សំងាត់​របស់លោក​អ្នក។
​ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំ​បានផ្តល់​សេវាកម្ម​ពិសេស ក្នុងការ​ចំរាញ់​ចេញ និង​កំចាត់​ល​ចោល​នូវ​រាល់ spam និង viruses ផ្សេងៗ លើ Email ដែល​ផ្ញើ​ចេញទៅ​ក្រៅ និង Email ដែល​ផ្ញើ​ចូល​ក្រុមហ៊ុន​លោកអ្នក​។ លើសពីនេះ​សេវាកម្ម​របស់​យើងខ្ញុំ​ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ Email ដោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ទទួលបាន Email គ្រប់ពេលវេលា​ទោះបី mail server លោកអ្នក​មាន​បញ្ហា​ក៏ដោយ​។ សូម​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​របស់​យើងខ្ញុំ​តាមរយ​:​ទូរស័ព្ទ 017-866-550/ 011 989-845​។

About the Author

Leave a Reply