ជម្រើសកាន់តែប្រសើរជាមួយសេវាកម្ម Cambodia-SMS

ជម្រើសកាន់តែប្រសើរជាមួយសេវាកម្ម Cambodia-SMS

–Cambodia-SMS គឺជាសេវាកម្មសម្រាប់ផ្ញើសារ(SMS) ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់តួអក្សររហូតដល់ទៅ 160 តួអក្សរទៅកាន់ឧបករណ៍ចល័តរួមទាំង ទូរសព្ទចល័ត និងស្មាតហ្វូន។–ការផ្ញើសារគឺមានល្បឿនលឿន និងរហ័សទាន់ចិត្ត
–កម្មវិធី Cambodia-SMS មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរសព្ទ។
–វាធ្វើការរក្សាទុកនូវរាល់ទិន្នន័យទាំងអស់សម្រាប់សារដែលបានផ្ញើចេញ។
–យើងអាចធ្វើការ Export និង Import Contacts មកជា File Excel បានយ៉ាងងាយពីកម្មវិធី Cambodia-SMS ។ លើសពីនេះ យើងអាចផ្ញើសារបានច្រើន Contacts ក្នុងពេលតែមួយ ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ លោកអ្នកអាចស្វែងរកសេវាកម្មទាំងនេះ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន MaxBIT ឬគេហទំព័រ http://www.maxbit.com.kh ឬ ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរសព្ទ 017 866 550ឬ 017 866 551

About the Author

Leave a Reply